Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 406778 View view 3.238.116.201 rss feed
 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11  03/08/2015 14:13 น.

 

ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 11 นครราชสีมา รัฐบาล
2 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 11 นครราชสีมา รัฐบาล
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
4 โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก 11 นครราชสีมา รัฐบาล
5 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
6 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 11 นครราชสีมา รัฐบาล
7 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
8 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
10 โรงเรียนวัดอุทัยวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
11 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 11 นครราชสีมา รัฐบาล
12 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
14 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
16 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนทองธรรมวิทย์ 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
17 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 11 บุรีรัมย์ เอกชน
19 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 11 สุรินทร์ รัฐบาล
20 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
21 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
22 โรงเรียนปริยัติบวรวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
23 โรงเรียนโพธิศึกษา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ 11 สุรินทร์ รัฐบาล
25 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง(แผนกสามัญศึกษา) 11 สุรินทร์ รัฐบาล
26 โรงเรียนรัตโนภาสวิมลศึกษา 11 สุรินทร์ เอกชน
27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
28 โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 11 สุรินทร์ รัฐบาล
29 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
30 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
31 โรงเรียนวัดเมืองคงวิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
32 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
34 โรงเรียนวัดศรีห้วยทับทัน 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
37 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
38 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
39 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 11 ชัยภูมิ รัฐบาล
40 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 11 ชัยภูมิ รัฐบาล
41 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 11 ชัยภูมิ รัฐบาล
42 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 11 ชัยภูมิ รัฐบาล
43 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) 11 ชัยภูมิ รัฐบาล
44 โรงเรียนประจักวิทยานุสรณ์ 11 ชัยภูมิ รัฐบาล
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo