Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 406760 View view 3.238.116.201 rss feed
 
  ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  09/07/2015 13:39 น.

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษาโรงเรียน

 

 

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ)

พระอธิการจันทร์สี  สุทฺธิญาโณ

 

- ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 

- สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก

 

๒.นายสมพร  แจ่มใสดี

 

 

- ครูผู้ทรงคุณค่า

 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓

นักเรียน (ระบุชื่อ)

๑. สามเณรภานุพงษ์  นาคม

 

 

 

2. สามเณรเชาวลิต  สุขแสวง

 

 

3. สามเณรพงศกร สานธิยากุน

    สามเณรจักรพงษ์ศิริหล้า

    สามเณรจักรพันธ์  ศิริหล้า

 

4. สามเณรสุริยะศักดิ์ สิงห์ศิลป์

 

 

 

5.สามเณรภานุวัฒน์  ประเสริฐสุข

   สามเณรธนวัฒน์ จันทร์ขาว

   สามเณรกฤษณะ  การะลพ

 

- รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหา วิชาสังคมศึกษา

 ม.ปลาย

 

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งกลอนสด  ระดับ ม.ปลาย

 

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  ระดับ ม.ปลาย

 

 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย

 

- โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

- กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๘

 

 

 

- กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๘

 

 

- กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๘

 

 

 

- กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๘

 

 

 

- กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๘

 

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo