Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 406781 View view 3.238.116.201 rss feed
 
  ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากร  09/07/2015 11:48 น.

 จำนวน / ระดับการศึกษา /อายุเฉลี่ย / ประสบการณ์เฉลี่ย

 

ประเภท

จำนวนครู

วุฒิการศึกษาสูงสุดทางโลก

จำนวน  ๗   รูป/คน

วุฒิการศึกษาสูงสุดทางธรรม

จำนวน ๗ รูป/คน

 

พระภิกษุ

(รูป)

คฤหัสถ์

รวม

(รูป/คน)

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ต่ำกว่าเปรียญตรี

เปรียญตรี

เปรียญโท

เปรียญเอก

ชาย

หญิง

1. ผู้บริหาร

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2. ครูประจำ

1

5

2

8

-

8

1

-

-

-

-

-

3. ครูพิเศษ

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4. บุคลากร อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

4.2 จำนวนครูประจำที่สอนตรงตามวิชาเอก-โท        ๓          รูป/คนคิดเป็นร้อยละ    ๓๗.๕๐

4.3 จำนวนครูที่สอนตรงตามความถนัด                  5         รูป/คน คิดเป็นร้อยละ   ๖๒.๕๐

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo