Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 406829 View view 3.238.116.201 rss feed
 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10  03/08/2015 14:12 น.
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์ 10 มหาสารคาม รัฐบาล
2 โรงเรียนอุทัยทิศวิทยา 10 มหาสารคาม รัฐบาล
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาส 10 มหาสารคาม รัฐบาล
4 โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน 10 มหาสารคาม รัฐบาล
5 โรงเรียนปทุมพิทยากร 10 มหาสารคาม รัฐบาล
6 โรงเรียนวัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์ 10 มหาสารคาม รัฐบาล
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย 10 มหาสารคาม รัฐบาล
8 โรงเรียนปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา 10 มหาสารคาม รัฐบาล
9 โรงเรียนวาปีคณานุสรณ์วิทยา 10 มหาสารคาม รัฐบาล
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดยางสีสุราช 10 มหาสารคาม รัฐบาล
11 โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
13 โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
14 โรงเรียนหนองแวง 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
15 โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
16 โรงเรียนธีรปริยัติ 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
18 โรงเรียนสามัคคีปริยัติธรรม 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
19 โรงเรียนปริยัติสารคุณ 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
20 โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
21 โรงเรียนวัดถ้ำคูหาสวรรค์โมกขธรรมวนาราม 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
22 โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
23 โรงเรียนศรีทองนพคุณวิทยา 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
24 โรงเรียนสุพรรณภูมิพิทยา 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยา 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
26 โรงเรียนสุเทพนครวิช 10 ร้อยเอ็ด รัฐบาล
27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง 10 กาฬสินธุ์ รัฐบาล
28 โรงเรียนชัยมงคลวิทยา 10 กาฬสินธุ์ รัฐบาล
29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี 10 กาฬสินธุ์ รัฐบาล
30 โรงเรียนวัดบุณฑริกกาวาส 10 กาฬสินธุ์ รัฐบาล
31 โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา 10 กาฬสินธุ์ รัฐบาล
32 โรงเรียนวัดหนองบัวพัฒนาวิทยา 10 กาฬสินธุ์ รัฐบาล
33 โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม 10 กาฬสินธุ์ รัฐบาล
34 โรงเรียนสมเด็จปริยัติ 10 กาฬสินธุ์ รัฐบาล
35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ 10 นครพนม รัฐบาล
36 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 10 นครพนม รัฐบาล
37 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา 10 นครพนม รัฐบาล
38 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยา 10 นครพนม รัฐบาล
39 โรงเรียนวัดศรีสงคราม 10 นครพนม รัฐบาล
40 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู 10 นครพนม รัฐบาล
41 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยา 10 นครพนม รัฐบาล
42 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์ 10 นครพนม รัฐบาล
43 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่าง 10 นครพนม รัฐบาล
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo