ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 04/07/2024 เวลา 15:32 น. (45)
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19
วันที่ 25/01/2021
เวลา 18:10 น. (2325)
  หลวงพ่อพระครูสุภกิจโกศล เลขานุการกลุ่ม พร้อมด้วยนักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 11/03/2020
เวลา 10:40 น. (1675)
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศิริมงคล เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
วันที่ 09/07/2020
เวลา 19:10 น. (2265)
 
 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14/01/2020 (1759)
 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดศิริมงคล ปี.62 วันที่ 25/11/2019 (1841)
 รวมสายธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เภอเสลภูมิ อ.อาจสามารถ อ.เภอ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 6-7 ก.ย. 62 วันที่ 28/10/2019 (1567)
 กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่ ปี 2562 วันที่ 28/10/2019 (1662)
 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย วันที่ 28/06/2019 (2349)